Foto 2 van Lysichiton americanus

De spadix van Lysichiton americanus (western skunk cabbage), omgeven door een geel schutblad (spatha) op 17 april 2010
(Foto: Fred Triep)

Terug naar:  Terug naar: