Foto 2 van de blauwe regen (Wisteria sinensis)

Detail  van een bloeiwijze van de blauwe regen met enkele bloemen (Foto: Fred Triep)

Terug naar:  Terug naar: