Foto 3 van Welwitschia mirabilis

En van de Welwitschia mirabilis planten in het glazen kastje in de Drie- Klimatenkas  (Foto: Fred Triep)

Terug naar:  Terug naar: