Foto 2 van Welwitschia mirabilis

Twee Welwitschia mirabilis planten in het glazen kastje in de Drie- Klimatenkas (Foto: Fred Triep)

Terug naar:  Terug naar: