Foto 3 van de waterhyacinth (Eichornia crassipes)

Een bloeiende waterhyacint in het Nepalese laagland (Foto: Fred Triep)

Terug naar: Terug naar: