Foto 1 van de waternoot (Trapa)

Een waternoot (Trapa soort), gefotografeerd in Thailand  (Foto: Fred Triep)

Terug naar:  Terug naar: