Foto 1 van de teunisbloem

Een teunisbloem (O. erythrosepala ?) in een tuin in Haarlem (Foto: Fred Triep)

Terug naar:  Terug naar: