Snoekkruid (Pontederia cordata)

Dit artikel verscheen in de Hortuskrant van juni 2008

door Fred Triep

De kleine ronde vijver in de Hortus is genoemd naar haar, dus moet het snoekkruik wel een bijzondere plant zijn. Een beschouwing over deze bloem, die er een speciale manier van kruisbestuiving op na houdt.  

Het snoekkruid (Pontederia cordata), een mooie waterplant. De bloemen zijn groot en opvallend en de plant bloeit een groot deel van de zomer. Daarnaast is hij winterhard, in tegenstelling tot die andere mooie waterplant, de waterhyacint (Eichhornia crassipes). Maar zowel snoekkruid als de waterhyacint zijn ‘waterpest’ in hun groeigebieden. Deze twee planten behoren tot de familie Pontederiaceae.

Bijzondere bevruchting

De Pontederiaceae is een familie van moeras- en waterplanten die voornamelijk in tropische, en subtropische streken van de verschillende werelddelen (behalve Europa) voorkomt. De familie bevat negen geslachten (met ongeveer 33 soorten), waarvan de geslachten Pontederia en Eichhornia het bekends zijn. De familie behoort tot de monocots, de nieuwe groep in het AGP II systeem die vroeger Monocotylen (= eenzaadlobbige planten) werd genoemd.

De planten uit deze familie hebben wasachtige bladeren en vlezige schijnstammen. Daarnaast is deze familie gekenmerkt door blauwe of witte bloemen, waarbij de bloem in twee of meer verschillende typen (heterostylie) voorkomt. Bloemen kunnen niet door hetzelfde type bloem bevrucht worden. Bij deze familie komt een speciale vorm van heterostylie voor, namelijk heterotristylie (=driestijligheid, het voorkomen van drie verschillende typen bloemen). Op basis van de lengte van de stijl, worden 3 typen bloemen onderscheiden, namelijk L, M en S bloemen. Heterotristylie zorgt er voor, dat er geen zelfbestuiving, maar zo veel mogelijk kruisbestuiving plaatsvindt. Zie hiervoor verder bij figuur 1

Figuur 1
 

Schematische voorstelling van heterotristylie, waarbij de verschillende typen bloemen bij de waterhyacint worden weergegeven

Uit:

S.C.H. Barret
Evolution of breeding systems in Eichhornia (Pontederiaceae): a review
Annals of the Missouri Botanical Garden 75: 741-760

Zachtblauwe bloemaren

Snoekkruid (Pontederia cordata) komt voor in het oosten van Noord-Aerika, van Nova Scotia tot in Zuid-Amerika. Vooral in de meren in de subtropische Everglades in Florida komt hij overvloedig voor. Het blad van deze waterplant heeft een bladschede, die de stengel en de bladschede van het vorig gevormd blad omgeeft. Snoekkruid bloeit van juli tot september met zacht blauwe bloemaren van 8 tot 15 cm. Na de bloei kromt de bloei- as naar beneden, waarna de vruchten onder water rijpen.

Klik op de thumbnails, als je de grote foto's (respectievelijk 162 Kb, 83 Kb en 68 Kb) wilt zien

Links: Overzicht van een aantal snoekkruid planten (P. cordata) in de grote vijver
Rechts: Een van de snoekkruid planten (P. cordata) uit de grote vijver
Helemaal rechts: Een bloemaar van snoekkruid (P. cordata)

Foto's: Fred Triep

De planten, die oorspronkelijk uit Canada en de VS komen zijn meestal winterhard, die uit het Midden-Amerika niet. Naast snoekkruid (P. cordata) bevat het geslacht Pontederia nog vier andere soorten, namelijk P. sagittata (uit Midden-Amerika), P. parviflora (uit kustgebieden van Panama en Colombia), P. rotundifolia (Midden- en Zuid-Amerika) en P. subovata (Zuid-Amerika).

Bij op snoekkruid- dieet

Snoekkruid wordt in de natuur door verschillende insecten (hommels en vlinders) bestoven, waaronder een bijensoort (Dufourea novae-angliae), die alleen deze plant bezoekt. Deze soort heeft zijn levenscyclus helemaal afgestemd op de bloei van het snoekkruid.
Het zaad van snoekkruid kan gegeten worden als nootjes, als poeder vermalen worden of als rijst gekookt worden. De jonge bladstelen kunnen als groente gegeten worden. Ook de bladeren van de verwante soort Monochoria vaginalis worden in Azië als groente gegeten.

In de Hortus komt het snoekkruid voor in de grote vijver. Hij bloeit daar een groot deel van de zomer.

Literatuur

NBAT- het Aquarium: snoekkruid, Pontederia cordata
http://www.nbat.nl/aquarium/snoekkruid.html

Pond Library- Snoekkruid, Pontederia
http://pondlibrary.org/artikel/69/14/Snoekkruid,-Pontederia.htm

Principles of Evolution Web Page,
LECTURE 7: GENETIC DRIFT
http://www.biology.duke.edu/rausher/tristyly.htm 

Stevens, P. F. (2001 onwards).
Angiosperm Phylogeny Website. Version 8, June 2007
http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/

 


Deze pagina is nieuw aangemaakt op zondag 8 juni 2008.

Voor aanvullingen of reacties, stuur mij een email:

Stuur je reactie ! email: Fred Triep