Foto 5 van de osagedoorn (Maclura pomifera)

Twee vruchten van de osagedoorn, met daarnaast een euro om de grootte te kunnen inschatten  (Foto: Fred Triep)

Terug naar:  Terug naar: