Foto 2 van de watervarenklaver (Marsilea quadrifolia)

Detail van de waterklavervaren Marsilea quadrifolia (Foto: Fred Triep)

Terug naar:  Terug naar: