Foto 1 van de watervarenklaver (Marsilea quadrifolia)

Een pot met Marsilea quadrifolia, die staat in de subtropische kas van de Drie Klimatenkas van de Hortus (Foto: Fred Triep)

Terug naar:  Terug naar: