Foto 2 van de maretak (Viscum album)

Detail van 2 vertakkingen van een maretak (Foto: Fred Triep)

Terug naar:  Terug naar: