Foto 2 van de Japanse kaneelboom (Cinnamomum japonicum)

Foto 2 van de Japanse kaneelboom

De bladeren van deJapanse kaneelboom (foto: Fred Triep)

Terug naar:  Terug naar: