Foto 1 van de Japanse kaneelboom (Cinnamomum japonicum)

Foto 1 van de Japanse kaneelboom

In de Palmenkas van de Hortus staat een Japanse kaneelboom (foto: Fred Triep)

Terug naar:  Terug naar: