Foto 1 van de esdoorn

De typische handvormige bladeren van de gewone esdoorn , Acer peudoplatanus  (Foto: Fred Triep)

Terug naar:  Terug naar: