Foto 4 van de eik (Quercus)

 

De kurkeik (Quercus suber), die in de Drie Klimaten kas staat  (Foto: Fred Triep)

Terug naar:  Terug naar: