Foto 3 van de eik (Quercus)

 

De kurkeik (Quercus suber), die voor de winkel staat (Foto: Fred Triep)

Terug naar:  Terug naar: