Foto 3 van Slangenkruid (Echium vulgare)

Enkele bloempjes aan een bloeistengel van de Slangenkruid  (Foto: Fred Triep)

Terug naar:  Terug naar: