Foto 3 van de Toetoeroetoe (Caesalpinia pulcherrima)

De bloemen van de toetoeroetoe of pauwebloem (foto: Fred Triep)

Terug naar: Terug naar: