Foto 1 van het geslacht Dioon (Cycadales)

Het Coniferenperk in de Hortus (september 2007), met op de voorgrond D. edule  (Foto: Fred Triep)

Terug naar:  Terug naar: