Foto 13 van de Didiereaceae

De blaadjes van respectievelijk A. ascendens (links) en A. procera (rechts) (Foto: Fred Triep)

Terug naar:  Terug naar: