Foto 8 van de Didiereaceae

Detail van een deel van de stengels van een A. procera (Foto: Fred Triep)

Terug naar:  Terug naar: