Foto van een detail van een beker van de Cobralelie (Darlingtonia californica)

Detail van een beker van de Cobralelie (foto: Fred Triep)

Terug naar: Terug naar: