Foto van een detail van de huid van een fossiele Lepidodendron (replica)

Detail van de replica van Lepidodendron, waarop de karakteristieke huid is te herkennen (Foto: Fred Triep)

Terug naar:  Terug naar: