Foto 3 van een Equisetum (paardenstaart)

De Japanse holpijp (Equisetum ramosissimum var. Japonicum) in het perk voor de Palmenkas 
(Foto: Fred Triep)

Terug naar:  Terug naar: