Foto 2 van een Equisetum (paardenstaart)

De vertakte paardenstaart (Equisetum ramosissimum) in het perk voor de Palmenkas (Foto: Fred Triep)

Terug naar:  Terug naar: