Foto 2 van de bamboe

De bamboesoort Phyllostachys rubicunda (uit China) in de Hortus van Utrecht, Fort Hooftdijk
(Foto: Fred Triep)

Terug naar:  Terug naar: