Foto 1 van het archeologisch onderzoek in de Oranjerie van de Hortus in Amsterdam

De oostelijke helft van de broeikas met de gemetselde gewelven van enkele waterkelders en een bak
voor
waterplanten op de voorgrond (Foto: W. Krook, bureau Monumenten en Archeologie)

Terug naar:  Terug naar: