Foto 8 van de sisalvezelwinning

Sisalvezels hangen te drogen op lijnen buiten de sisalfabriek, die naast het Berenty Reservaat in Madagaskar staat  (Foto: Fred Triep)

Terug naar:  Terug naar: