Foto 7 van de sisalvezelwinning

Sisalvezels hangen te drogen op lijnen buiten de sisalfabriek naast het Berenty Reservaat in Madagaskar  (Foto: Fred Triep)

Terug naar:  Terug naar: