Foto 3 van de sisalvezelwinning

De gekapte sisalbladeren worden op een lopende band gelegd, die de bladeren naar de machine brengt  (Foto: Fred Triep)

Terug naar:  Terug naar: