Foto 1 van een Agave soort

Agave filifera uit de Hortus (Foto: Fred Triep)

Terug naar:  Terug naar: