Foto 5 van de aardappel (Solanum tuberosum)

Een schematische tekening van een aardappelrooier van DeWulf (afkomstig uit de scriptie van twee Belgische studenten: modulair verstek aardappelrooier )

Terug naar:  Terug naar: