Foto 4 van de aardappel (Solanum tuberosum)

De paarse bloemen van een aardappelplant (Foto: Fred Triep)

Terug naar:  Terug naar: