Foto 3 van de aardappel (Solanum tuberosum)

De witte bloemen van een aardappelplant (Foto: Fred Triep)

Terug naar:  Terug naar: